FACE TIME CLINIC

คลินิกเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โดยแพทย์เฉพาะทางด้านนี้โดยเฉพาะ ทำการผ่าตัดรักษาแก้ไข และเสริมบริเวณใบหน้า รวมถึงการฉีดยา ฉีดสารต่างๆที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการแพทย์แผนปัจจุบัน


โพสต์เมื่อ 08 สค. 2566
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb
news-thumb